La CUP de Girona reitera les crítiques a Girocleta, en motiu de la seva inauguració

En motiu de la posada en marxa del servei públic de bicicletes de Girona, Girocleta, la CUP de Girona ha emès un comunicat en què critica la forma com s'ha implantat el nou sistema públic de bicicletes a la ciutat. Les principals crítiques de la candidatura estan relacionades amb la cobertura territorial, els recursos invertits i la forma de gestió.

Segons la CUP, la ubicació final de les estacions ofereix un cobertura territorial desigual, i en general deficient, i el sistema exclou àrees importants de la ciutat com Sant Narcís, Vila-Roja, Font de la Pólvora, el Pont Major, Pedret, Sant Daniel, Montilivi o Montjuïc. Aquest fet, segons la candidatura, pot empitjorar l'equitat i connexió territorial en aquests barris, de la mateixa manera que el baix nombre d'estacions i bicicletes pot dificultar la consolidació del sistema.

Pel que fa als recursos invertits, la CUP considera que l'Ajuntament ha dissenyat un sistema que depèn excessivament de la subvenció de l'Institut Català de l'Energia, i considera que el servei pateix una manca de recursos que explica els dèficits abans esmentats de bicicletes i estacions. Aquest fet, segons el comunicat, es fa palès a les zones altes de la ciutat, on s'ha decidit prescindir d'estacions per evitar l'obligació de redistribuir contínuament les bicicletes.

Igualment, la CUP critica que l'equip de govern hagi optat, a través dels dos concursos convocats per Transports Municipals del Gironès (TMG), per externalitzar aquest servei al sector privat, en comptes de cercar fórmules de gestió dins del mateix àmbit públic.

És per tot això que la candidatura rupturista insta l'Ajuntament a revisar el sistema en funció de la demanda del servei i en pro a l'equitat i connectivitat territorial, així com a canviar el model de gestió, per tendir a la municipalització del sistema i millorar-ne l'eficàcia.

En aquest sentit, el portaveu de la CUP, Jordi Navarro, expressa que "és bàsic que els sistemes sostenibles de transport s'implantin de manera efectiva, amb els recursos necessaris i amb la cobertura territorial adequada, i el cas de Girocleta no n'és un exemple, precisament", a l'hora que fa una crida a l'Ajuntament perquè "replantegi el model de gestió: hem de tendir, necessàriment, a la reapropiació dels serveis municipals, cercant mecanismes innovadors i cooperatius de gestió dins l'àmbit públic"

Torna a dalt