Concurs literari Any 2019

La idea d'aquest concurs literari sorgeix a partir de la sensació que vivim en un context marcat per la incertesa i en el qual ens reconeixem sovint confusos. L'objectiu, doncs, és  imaginar quina societat en sorgirà d'aquesta crisi i al mateix temps compartir les diferents visions. Així doncs, som conscients que tot i que no deixa de ser un exercici lúdic i espectulatiu pot ser al mateix temps una eina més a l'hora de plantejar-nos alternatives i lluites.

Bases del concurs:

  •  Els relats han de tenir una extenció d'entre 5 i 10 pàgines.
  • Els relats han d'anar signats amb un pseudònim.
  • Es poden enviar els textos fins el dia 1 de juny a l'adreça electrònica maquia2019ARROBAgmail.com
  • Hi haurà un jurat que valorarà quin és el millor relat. El resultat del concurs es farà públic el dia 23 de juny.
  • Els millors relats seran publicats.

Crisi 2029

Torna a dalt