La CUP reivindica el retorn del cabal ecològic al riu Ter

Des de les Candidatures d'Unitat Popular reclamem una gestió sostenible i assenyada de l'aigua, basada en una vertadera Nova Cultura de l'Aigua, i és per això que ens oposem als transvasaments i la interconnexió de xarxes. Les CUP assistirem a la manifestació de dissabte a Girona i anunciem una campanya amb actes i xerrades al llarg de l'estiu.

Arran dels fets succeïts a Torroella de Montgrí el passat 23 de maig, on agents del Cos dels Mossos d'Esquadra van reprimir de forma brutal i desproporcionada a representants de les comunitats de regants del Ter que estaven exercint el seu dret a manifestació en motiu de la visita del President de la Generalitat, les Candidatures d'Unitat Popular (CUP) de les comarques gironines volem fer les següents consideracions:

Primerament, volem transmetre el nostre suport als regants del Ter, alhora que denunciem públicament l'actuació dels Mossos d'Esquadra per brutal i desproporcionada: la política de tolerància zero amb la dissidència a la que ens tenen ja acostumats no és res més que una violació flagrant del dret a manifestació.

També volem palesar que les comarques gironines pateixen una situació històrica d'espoli hídric que, mitjançant el transvasament d'aigua del riu Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, està suposant un greuge ambiental i socioeconòmic pel territori, posant en perill la supervivència de cultius tradicionals com ara els arrossars de Pals. L'actual transvasament  i la política d'especulació de l'aigua són les causes principals que no es respecti els cabals mínims ecològics fixats per la llei de l'any 1959 i pel  Pla sectorial de Cabals de Manteniment a les Conques Internes de Catalunya. Per això reclamem que s'aturi  aquest espoli hídric que fa 40 anys que dura i que es retorni el cabal necessari al Ter per a garantir-ne la viabilitat ecològica i mantenir l'equilibri socioeconòmic del territori. Cal remarcar que un espoli hídric d'aquestes dimensions no es podria dur a terme avui dia, en el context de la Unió Europea.

L'actual context de sequera ha posat al descobert aquesta situació de desequilibri, la mala gestió dels recursos hídrics al Principat ha desembocat en un clima de crispació i enfrontament.  Creiem que l'actual model de gestió de l'aigua dut a terme per la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és erroni, ja que es basa en la llei de l'oferta i, consegüentment, promou el malbaratament i l'ús abusiu dels recursos hídrics. Les polítiques urbanístiques que s'ha seguit a la Costa Brava o a l'àrea metropolitana de Barcelona en són exemples.

L'actual política econòmica, que té el foment del turisme, la construcció i el consum massiu com a pilars bàsics, és errònia i respon a un model poc racional per a un país mediterrani amb un règim de pluges irregular i escàs -un fenomen que s'agreuja amb el canvi climàtic ja present. Per això apostem per replantejar el model econòmic vigent i desplegar una estratègia econòmica basada en el decreixement, que comporti un ús més racional dels nostres recursos hídrics i gestioni amb criteris d'equitat les activitats econòmiques que es desenvolupin a les conques hidrogràfiques. Si no ho aturem, la situació actual s'agreujarà, amb l'inevitable increment de demanda d'aigua que comportarà el progressiu desenvolupament dels plans urbanístics que s'han aprovat els últims anys sense tenir en compte la limitació dels nostres recursos hídrics.

Considerem de vital importància la implantació d'una vertadera nova cultura de l'aigua basada en la reutilització i en mesures com la millora de la captació, el desdoblament del clavegueram entre aigües negres i de pluja o el foment de mesures de modernització del reg, que entenem no poden recaure sobre els pagesos. Cal recuperar i aprofitar les infraestructures de reg tradicionals de l'Empordà, i sobretot cal reclamar a les companyies concessionàries del servei de subministrament d'aigua que destinin els beneficis obtinguts amb la venda d'aigua en la modernització de les instal·lacions hidràuliques, per així augmentar-ne l'eficiència.

Per tot això comuniquem que, des d'ara, començarem a treballar per impulsar, aquest estiu, un calendari de mobilitzacions encaminat a replantejar a fons la gestió de l'aigua i dotar-la d'un caràcter transversal i democràtic: per una gestió assenyada i sostenible de l'aigua, perquè es tingui en compte el seu valor mediambiental i social, perquè es respectin els cabals ecològics i per aturar una injusta política hídrica i evitar, així,que l'aigua s'utilitzi per a l'enfrontament dels diferents territoris del nostre país. La campanya està oberta a la participació de tots els col·lectius i entitats sensibilitzats amb la preservació del riu Ter i els ecosistemes de la seva conca.

PEL RETORN DEL TER A LES NOSTRES COMARQUES!

NO ALS TRANSVASAMENTS, NI AL TER, NI A L'EBRE, NI AL XÚQUER NI AL ROINA NI ENLLOC!
EL RIU ÉS VIDA!

Torna a dalt