L'ajuntament i la comissió de festes s'enquisten en la discriminació.

 
 El
passat dijous 18 de febrer al ple de l'ajuntament d'Olot entrava en
debat la moció presentada per l'assemblea comarcal de Maulets. La
finalitat de la moció era eliminar un punt discriminatori i poc
democràtic que literalment diu “Quedaran expressament excloses del
procés d’adjudicació de barraques les entitats o associacions
polítiques, sindicals o religioses; així com aquelles que sense ser-ho
explícitament, tinguin la mateixa finalitat.” També es demanava que
s’efectués un estudi, seriós i objectiu, per a l'ampliació del nombre
de barraques, i en cas de no ser possible, l'aplicació d'un sistema de
rotació, facilitant així que totes les entitats sense ànim de lucre de
la ciutat puguin accedir i participar en un espai públic com aquest.
Amb 11 Vots en contra (PSC-PP-PxC ), 3 abstencions(ApG-ERC ), i 7 vots
a favor (CIU), no es va aprovar la moció.

Des de Maulets voelm fer algunes valoracons; respecte al no, no
coincidim en cap de les seves excuses: per un costat dir que l'entrada
d'entitats amb esperit polític pot generar aldarulls o empobrir
l'ambient festiu, acabant així amb l'aparent "bon rotllo" de les
festes, és completament falç i no s'ha demostrat ni a Olot evidentment,
ni en cap altre dels centenars de ciutats i pobles d'arreu dels Països
Catalans on al menys Maulets participa en alguna barraca. En aquest
sentit, i per trobar un punt comparatiu proper, recordar que durant
anys a Olot hi havia hagut una barraca del Barça i malgrat el fort
sentiment que desperta el futbol, mai hi van haver aldarulls. Per altra
banda no canviar l'ordenança sota el pretext d' afavorir entitats
esportives no justifica el manteniment d'un punt excloent i
antidemocràtic. També es va dir que podrien haver-hi queixes per part
d’establiments hostalers propers a la zona de barraques, cosa que
tampoc és justificable, ja que no és correcte que empreses privades
puguin influir tant en unes festes majors que afecten al conjunt de la
població. Tanmateix volem recordar que fa uns anys Maulets ja va
demostrar que aquest era un argument que no es basava sobre un fet real
i objectiu, sinó sobre unes hipòtesis, hipòtesis que vàrem desmentir en
reunir una colla de signatures dels establiments on cap d'ells
s'oposava a l'ampliació del nombre de barraques. Amb tot som conscients
que l'actual situació econòmica podria fer variar alguna de les
opinions.

De totes maneres creiem que els arguments presentats per l'equip de
govern i la comissió de festes per mantenir un punt excloent en
l'ordenança no són ni convincents ni consistents, i no justifiquen en
cap cas el manteniment d'un punt que sembla una herència directa de
normatives pre-democràtiques. Lamentem la falta de valentia d'ApG i
d'ERC, que ja va passar el 2004, que malgrat estar a favor del
contingut de la moció, van creure més oportú abstenir-se al considerar
aquest tema competència exclusiva de la obtusa comissió de festes. Però
compartim el punt de vista del grup de convergència, en el que creiem
que cal i calia remarcar el contingut literal de la moció, on no
s'estava demanant res fora de tota lògica i normalitat democràtica. Per
últim no deixarem de dir, que creiem que si aquesta moció l'haguera
presentat els "amics de l'espardenya foradada" s'haguera aprovat. També
recordem que actualment de les deu barraques se n'omplen nou, i malgrat
que Maulets encara no hem celebrat el debat intern de si volem o no
volem barraca ja sabem que se'ns denegarà el permís, se'ns ha deixat
clar que no tenim dret a participar de les barraques malgrat que en
sobrin: no podem aportar les nostres idees ni la nostra empenta ni les
nostres ganes; ens ha quedat molt clar que com a joves olotins se'ns
castiga el nostre associacionisme i la nostra militància. Amb tot
Maulets no desistirem a seguir treballant per eliminar aquest punt
excloent, treballarem des de tots els àmbits als que humanament
arribem, per tal de garantir que totes les opcions juvenils siguin
presents a les Festes del Tura.

Assemblea de Maulets de la Garrotxa 22 de febrer 2009

Noticia el Punt: http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/138622-les-normes-per-obtenir-una-barraca-de-les-festes-no-es-modifiquen.html

Les normes per obtenir una barraca de les festes no es modifiquen

Les
normes per adjudicar les barraques de les Festes del Tura d'Olot es
deixaran tal com estan. El ple municipal va rebutjar dijous una moció
del col·lectiu Maulets perquè les bases es canviessin, a fi que hi
poguessin concórrer també les entitats de caràcter polític, sindical o
religiós. Només el principal grup de l'oposició, CiU, hi va votar a
favor. La resta de formacions, tot i no donar-hi suport, es van mostrar
divergents en el sentit del vot i en els arguments per justificar-lo.
Van dir «no» els regidors del PSC (al govern), el PP i PxC, i es van
abstenir els representants d'ApG (soci minoritari en el govern) i
d'ERC. En nom dels socialistes, el regidor Joaquim Monturiol va
explicar que la qüestió ja s'havia plantejat a la comissió de festes i
que, per unanimitat, es va rebutjar, usant sobretot dos arguments:
d'una banda, no hi ha prou espai per augmentar el nombre de barraques
i, de l'altra, no es veu convenient «polititzar» les festes. «Hi ha
altres espais i moments per a les activitats d'aquest tipus
d'entitats», va dir el regidor. En la mateixa línia es va expressar
l'edil del PP, Joaquim de Trincheria. Per CiU, en canvi, no hi ha
problemes d'espai i no es pot dir que incorporar aquestes entitats
signifiqui polititzar les festes, va afirmar el regidor Josep Maria
Corominas.

Torna a dalt