Nota de premsa de Salvem l'Empordà

Nota de premsa de Salvem l’Empordà respecte a l’aprovació del Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter

Des de Salvem l'Empordà sempre hem valorat molt positivament la creació del nou Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter. Ho considerem una iniciativa molt positiva i necessària per tal d'evitar la degradació permanent dels valors naturals i culturals propis d'aquest espai terrestre i marí. Entenem que un Parc Natural ha de ser una figura de protecció especial de caràcter integrador amb els usos tradicionals, les activitats existents i els habitants de la zona.

 

En aquest sentit, en el seu moment vam presentar al·legacions a l’avantprojecte per demanar l’ampliació dels límits proposats (adjuntem mapa de la proposta) per tal de fer realment efectiva la connexió ecològica entre el aiguamolls del Baix Empordà i l’Alt Empordà. És a dir, fer realitat una reivindicació històrica.

Per tot això demanem,

 

  • que tal i com està previst, s’aprovi el Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter en la Comissió de Govern d’aquest dimarts 5 de gener de 2010.

  • que es tinguin en compte la proposta d’àmbit del parc que vam presentar en el seu moment.

  • que es considerin les reivindicacions locals pel que fa a punts d’informació o centres d’interpretació dels municipis que es troben dins els límits de parc.

  • que els òrgans gestors del parc facin política per fer compatible l’activitat agrícola i la conservació dels espais naturals; amb un pressupost específic per aquest objectiu. La feina realitzada pel Parc Natural de la Garrotxa n’és un bon referent.

 

Salvem l'Empordà, 4 de gener de 2010

Comentaris

+espais ,+ pagesia,+territori,+economia local

La creació d'un nou parc natural és una bona notícia, però caldria tendir cap a un model de gestió integral de la globalitat del territori. Si només creem espais aillats i no desclassifiquem el sòl urbanitzable no avançarem cap a un territori viu i dinàmic.

 

Jordi

Torna a dalt