No a les 65 hores!

El passat 9 de juny, els ministres de Treball de la Unió Europea van aprovar una "proposta de modificació" de l'actual Directiva sobre el temps de treball. Amb això van engegar un procés que acabarà en la votació del Parlament Europeu el 19 de desembre. 

QUÈ DIU LA DIRECTIVA?

Segons la nova proposta de Directiva, els Estats podran permetre increments de la jornada setmanal fins a les 60-65 hores, mitjançant pactes individuals entre empresa i treballador/a, al marge dels convenis col·lectius. Això representa el retorn a jornades de 10 a 12 hores diàries i sis dies per setmana. La proposta estableix també que els períodes de descans en les guàrdies de col·lectius com el personal sanitari o bombers deixaran de considerar-se temps de treball efectiu.

PER QUÈ CAL TIRAR ENDARRERE AQUESTA PROPOSTA INFAME? 

  • Perquè pretenen fer-nos retrocedir un segle, invalidant la jornada màxima setmanal de 48 hores que l'OIT va oficialitzar el 1917.
  • Perquè se substitueix el dret a la negociació col·lectiva per un pacte desigual entre empresa i treballador.
  • Perquè una major jornada implica condemnar milions de treballadors a l'atur.
  • Perquè és un instrument per abaratir uns salaris ja erosionats per la inflació.
  • Perquè provoca fatiga, problemes de salut laboral i risc de sinistralitat.
  • Perquè és un atac a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal
  • Perquè consolida la via de privatització dels serveis públics, a partir de la precarització de les condicions laborals.
  • Perquè, si s'aprova, el seu impacte serà immediat, malgrat no s'introdueixi a la legislació estatal. Les empreses podran subcontractar personal dels estats on les 60-65 hores siguin legals, es produiran deslocalitzacions, i els empresaris del país podran obtenir una sentència favorable del Tribunal Europeu de Justícia, que obligaria el parlament espanyol a legalitzar-la.

Res no es pot esperar del Parlament Europeu, vulnerable als grups de pressió que la promouen i que va aprovar al seu dia la Directiva Bolkestein.

Un atac d'aquest abast als drets laborals fonamentals exigeix una resposta contundent a nivell local i global. Cal la implicació social per exhibir amb tota contundència el rebuig frontal de la ciutadania a una proposta feta contra el conjunt d'assalariats i assalariades.

Us convidem, doncs, a participar a la primera protesta que es farà a Girona aquest 7 d'octubre, a les 20h al Pont de Pedra, com a primer pas del que serà la resistència a les elits neoliberals que dicten les polítiques més favorables per als de sempre.

NO A LA DIRECTIVA DE LES 65 HORES!!!
REDUCCIÓ DEL TEMPS DE TREBALL!!!
REPARTIMENT EQUITATIU DELS BENEFICIS!!!

Convoca: CGT, COS, IAC, SEPC

 

Torna a dalt