Energia verda? Contamina igual, paga més.


El passat mes de setembre les empreses elèctriques Endesa i Iberdrola van engegar una gran campanya publicitària per vendre la seva energia verda, ens deien: "cada vegada que facis servir un assecador de cabells un prat s’omplirà de flors". A finals de novembre, 2350 vivendes i 250 empreses o institucions ja havien contractat aquest nou servei. Les organitzacions ecologistes han criticat aquesta fraudolenta operació de rentat d'imatge, Greenpeace ha tret un escrit on explica aquest engany de les elèctriques.

La cara real d'aquestes empreses són les masacres a llatinoamèrica, l'augment de les emissions de CO2 a l'atmosfera, l'amenaça constant i eterna de les centrals nuclears, l'inundació de pobles, selva i conreus a l'Ebre i a l'Amazones, etc, etc...


Aquestes empreses ofereixen la possibilitat de comprar electricitat procedent exclusivament d'energia renovable amb un sobrecost d'entre 6 i 30 euros. Aquesta compra "d'energia verda" va acompanyada d'un certificat de l'associació RECS International, formada per les propies elèctriques, que tansols ens pot garantir energia de la gran hidràulica ja que en aquest certificat només s'hi poden acollir les plantes que no es beneficien del sistema d'ajudes a les energies renovables que dóna l'Estat.

Podriem resumir aquesta lluminosa estratègia comercial en la venda de la ja amortitzada energia hidràulica a un preu més elevat de la resta d'energies , sense existir la mínima garantia de què aquests nous beneficis de l'empresa representaran un augment directa de la seva producció d'energies alternatives, netes i renovables (minihidràulica, solar, eòlica, biomassa). Pagarem més cara una electricitat que ja estava venuda de totes maneres i des de sempre i per tant no contribuirem a contaminar menys.

Si observem la procedència de l'energia d'aquestes dues empreses a l'estat espanyol, veiem clarament que no tenen cap respecte pel medi ambient i que la seva principal tasca és la producció d'energies contaninants i la destrucció del territori i la vida.

Iberdrola: 45% nuclear, 36% gran hidràulica, 9% centrals tèrmiques de carbó, 8% tèrmiques de fuel/gas, 2% eòlica, 1% minihidràulica.

Endesa: 43% tèrmiques de carbó, 34% centrals nuclears, 11% gran hidràulica, 6% tèrmiques de fuel o gas.

Torna a dalt