Seguretat a internet

Internet tot i que pot semblar un espai de plena llibertat és un dels llocs més controlats dins el camp de la comunicació.

Un dels exemples d'aquest control són les grans empreses de la publicitat que utilitzen diferents sistemes per a vendre els seus productes... Banners amb propaganda que apareixen de sobte, pàgines web plenes de propaganda, serveis lliures (com el correu) a canvi d'acceptar propaganda...etc.

Aquest però no és el principal problema, el més important és...

el fet que darrera de tots aquests mecanismes de propaganda moltes empreses col·loquen en els ordinadors petits arxius de text anomenats "cookies" que periòdicament envien informació a les empreses de publicitat amb les preferències de l'usuari.

Aquesta informació la utilitzen per crear una gran base de dades de possibles clients per decidir quins productes són més fàcils de vendre a cada sector de la població.

Aquesta pràctica habitual es pot combatre amb la modificació d'un arxiu que pot impededir la càrrega dels banners de propaganda anomenat "hosts".

El sistema per evitar aquestes intomissions de les empreses de publicitat és senzill: dins la xarxa d'internet tots els noms de les pàgines web tenen un número/adreça que les identifica anomenat ip (per exemple quan nosaltres escrivim www.elsud.org l'ordinador en realitat busca el número/ip=217.126.49.35), si proveu d'escriure aquest número veureu com també us apareix elsud. Dins d'aquestes ip's n'hi ha que són reservades com la 127.0.0.1 que l'adreça que indica és la del propi ordinador. Així l'única operació que realitza aquest arxiu és la de llistar múltiples empreses de propaganda amb l'ip=127.0.0.1 i així l'ordinador no troba l'adreça de l'empresa de propaganda perquè la busca dins seu.

Instalació de l'arxiu hosts:

*Les persones que utilitzeu windows(qualsevol windows, menys windows NT/2000) us heu de copiar l'arxiu hosts (que trobareu a la secció de downloads/antivirus) dins el directori/carpeta c:\windows.

*Pels usuaris de windows NT/2000 copieu l'arxiu dins el directori/carpeta c:\winntsystem32driversetchosts

*Les persones que utilitzeu linux heu de copiar l'arxiu hosts dins el directori /etc

Una altra utilitat que té aquest arxiu és que al no carregar les diferents propagandes per les pàgines on navegueu la velocitat de la vostra conexió serà més ràpida...

Per més informació www.accs-net.com/hosts

Per més informació www.smartin-designs.com

Torna a dalt