Les assemblees arrassen altra vegada a les eleccions de la UdG

Ahir dijous 29 de novembre es varen cel·lebrar les eleccions dels representants dels i de les estudiants al Claustre i a les Juntes de Facultat de la Universitat de Girona, on els/les assemblearis/es van arrassar de manera espectacular.

Aquest col·lectiu inclús va obtenir més vots que fa dos anys, any en què la seva victòria va tenir gran repercussió mediàtica degut a la introducció de nombroses reformes en el funcionament del Consell d'Estudiants i que va fer que l'alumnat realment se sentís representat, tenint tothom veu i vot en les decisions que els afecten.

Tot i que encara no disposem de les xifres oficials, ja podem afirmar que després del recompte de vots d'ahir al vespre, es veia un clar augment de vots dirigits a l'assemblea, en detriment dels altres grups més conservadors, que opten per la representació "parlamentària", l'acumulació de poders i, en general, la desinformació i poc poder de decisió dels/les estudiants.

Torna a dalt