Creació del Fòrum Social de Girona

Proposta de la Coordinadora d'ONG solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme, novembre/2001:

La celebració del Fòrum Social Mundial (gener, 2001) a Porto Alegre, Brasil, ha canviat definitivament els meridians pels quals s'orientava la humanitat amb el ja popular lema Un altre món és possible.

El FSM neix com un espai obert de trobada per a l'aprofundiment de la reflexió, el debat democràtic d'idees, la formulació de propostes, el lliure intercanvi d'experiències i l'articulació d'accions d'entitats i moviments de la societat civil que s'oposen al neoliberalisme i al domini del món pel capital i per qualsevol forma d'imperialisme i volen construir una societat planetària centrada en l'ésser humà.

Un Fòrum Social, doncs, alternatiu al Fòrum Econòmic Mundial que des de Davos, petita i luxosa estació d'esquí suïssa, reuneix anualment aquells que poden pagar 20.000 dòlars (prop de 4 milions de pessetes) per escoltar i conversar amb els grans ideòlegs al servei del capital i a crítics de la globalització, políticament correctes, convidats a participar per a legitimar la trobada (Davos és el lloc on es construeix la teoria i es va avançant en la pràctica de la dominació del món pel capital, dintre dels paràmetres del neoliberalisme).

[CONTINUA...]
El Fòrum Social Mundial de Porto Alegre, va treballar quatre temes (La producció de riqueses i la reproducció social, l'accés a les riqueses i la sostenibilitat, l'afirmació de la societat civil i dels espais públics i el poder polític i l'ètica en la nova societat) i ha estat un catalitzador del moviment antiglobalització arreu del món.

Com que no té caràcter deliberatiu no esmerça temps en discutir les comes dels documents finals sinó en formular interrogants sobre els temes anteriors i cercar respostes alternatives i possibles cada vegada més rigoroses.

Tot això, i les seves característiques organitzatives en el marc de l'anomenat l'esperit de Porto Alegre, ha facilitat la superació de dogmatismes i sectarismes i ha fet créixer la xarxa mundial d'organitzacions i persones interessades i implicades.

El Fòrum tindrà continuïtat a partir del proper 31 de gener amb una nova edició, el Fòrum Social Mundial 2002, doncs, es preten obrir un espai anual per tal de fer una reflexió globalitzada anual paral·lela a la de Davos cercant alternatives al model neoliberal que ens està dominant.

Paral·lelament, arreu del món s'està portant a terme un procés de reagrupament a nivell local o regional de totes aquelles organitzacions que participen de l'esperit del FSM per tal de superar la fragmentació existent i presentar propostes unitàries. El precedent més immediat a nosaltres és el Fòrum Social de Barcelona constituït el passat 2 d'octubre. (annex 1: acta de la reunió de constitució i del Manifest fundacional).

Entenem que les comarques gironines no ens podem quedar al marge d'aquest procés. No trobem, doncs, cap argument en contra i sí molts a favor per tal de proposar la creació del F?RUM SOCIAL DE GIRONA

CRIDA A FAVOR DE LA CONSTITUCI? DEL F?RUM SOCIAL DE GIRONA

La Coordinadora d'ONG solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme, que ha seguit amb interès tot el procés de desenvolupament de les dinàmiques originades pel FSM de Porto Alegre i ha participat en el Fòrum Mundial d'Educació (octubre, 2001), creu que les terres gironines han de tenir una presència i una veu en el Fòrum Social Mundial de Porto Alegre. La Coordinadora, doncs, convida totes les organitzacions gironines a constituir el F?RUM SOCIAL DE GIRONA que seguint l'exemple d'altres (p.e. el de Barcelona) pugui assolir aquest objectiu.

DIA: dimecres, 28 de novembre
HORA: 8 del vespre
LLOC: seu de la Coordinadora d'ONG solidàries (Centre Cultural L'Estació de Girona, Ctra. Sta. Eugènia/Parc Central)

ORDRE DEL DIA:

1) Aprovar la creació del Fòrum Social de Girona
2)Concretar els objectius immediats: presentació pública, relació amb el Fòrum Social de Barcelona, participació en el Fòrum Social Mundial 2002 de Porto Alegre,...
3) Elecció d'una Comissió Tècnica que faci les funcions de secretaria
4) Preparació de la manifestació del 16 de desembre: Drets Humans: tots, per a tothom i a tot arreu
5) ...

US HI ESPEREM!!

(La trobada és oberta a qualsevol organització de qualsevol mena que vulgui formar part del Fòrum Social de Girona. Podeu, doncs, convidar a qui vulgueu...)

Torna a dalt